Ondernemingsgegevens

Kick It kinderkampen 

Danskreatie vzw

Turnhoutsebaan 165

2110 Wijnegem

info@kickit-kinderkampen.be

Ondernemingsnummer:

809.592.286

RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen

 

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website wordt U geacht de algemene voorwaarden te accepteren.

Kick It kinderkampen wordt georganiseerd vanuit Danskreatie vzw.

 

Art. 1 Annuleringsvoorwaarden algemeen

De annuleringsvoorwaarden zijn bindend voor alle inschrijvingen voor een kamp van Kick It kinderkampen.

Je kan een kamp enkel schriftelijk annuleren via een mail naar info@kickit-kinderkampen.be. Annulering via telefoon, whatsapp, messenger, sms, via andere ouders, mondeling aan een lesgever, … zijn niet geldig.

Indien je mailt naar info@kickit-kinderkampen.be krijg je steeds een automatisch antwoord. Zo weet je dat je mail goed is toegekomen. Indien je geen automatisch antwoord ontvangt, is je mail niet goed toegekomen en raden we aan om deze opnieuw te versturen.

 

Art. 2 Annulering zonder doktersattest

Zonder doktersattest kan je tot 1 maand voor aanvang van het kamp kosteloos annuleren. Het volledige bedrag komt dan als tegoed in je account en je kan dit bij een volgende inschrijving gebruiken. Wil je graag een terugbetaling op een rekening, dan worden er 26 euro annulerings- en  administratiekosten verrekend. 

Tussen 1 maand en 1 week voor de start van het kamp kan je je inschrijving annuleren en recupereer je 50 % van het betaalde kampgeld. Dit wordt als tegoed in je account geplaatst. Een terugbetaling op rekening is niet mogelijk. 

Vanaf 1 week voor aanvang van het kamp of bij annulering tijdens het kamp is er helaas geen tegoed meer mogelijk. Het is niet mogelijk om gemiste kampdagen in te halen tijdens een ander kamp. 

De eerste kampdag is de eerste dag dat het kamp doorgaat, en niet de eerste dag dat je op kamp zou komen.

 

 

Art. 3 Annulering  met doktersattest

Bij voorlegging van een doktersattest voorzien we een tegoed van 50% van de kampdagen die niet konden gevolgd worden. Je bezorgt dit doktersattest voor het einde van de kampweek. 

Het is niet mogelijk om gemiste kampdagen tijdens een ander kamp in te halen. 

Dit tegoed komt in je account en dit kan je gebruiken bij een volgende inschrijving. 

Bij afwezigheid wegens ziekte, maar zonder voorlegging van een doktersattest is er geen tegoed mogelijk. 

 

Art. 4 Verzekering

Alle deelnemers bij Kick It kinderkampen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

 

Art. 5 Betaling kamp

De deelnemers worden via de website ingeschreven. Betaling kan via de website betaalmodule. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving in orde.

 

 Art. 6 Schade of diefstal

Kick It kinderkampen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte voorwerpen of kleding.

 

Art. 7 Annulering vanuit de organisatie

In uitzonderlijke omstandigheden (bv. overmacht) of bij onvoldoende inschrijvingen kan een kamp  geannuleerd worden. Kick It kinderkampen betaalt U in dat geval het reeds betaalde inschrijvingsgeld  terug.

 

Art. 8 Klachten

Klachten dienen schriftelijk (per email of per post) te gebeuren, 5 werkdagen na afloop van de activiteit.

 

Art. 9 Voorzien reservekleding

Reservekleding wordt zelf voorzien en meegegeven met het kind. De organisatie voorziet zelf geen reservekleding. Bij een ongelukje zullen we uw kindje verschonen en de meegegeven reservekleding aandoen. Bij herhaaldelijk broekplassen of wanneer er geen reservekleding wordt meegegeven zal de organisatie u opbellen om de nodige reservekleding te komen brengen naar het kamp.

Art. 10 Toediening medicatie

Wanneer uw kind medicatie moet nemen, vragen we u om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend op het kamp, vragen we een doktersattest met daarop:

datum van het voorschrift

naam van het kind

naam van het medicament

dosering van het medicament

manier van toedienen

tijdstip van toedienen

duur van de behandeling

toestemming dat de medicatie wordt toegediend door derden zonder medische opleiding

U bezorgt ook een ondertekend attest waarbij de ouders verklaren dat de medicatie mag toegediend worden door derden zonder medische opleiding. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

Onze monitoren hebben geen medische opleiding en wij zijn dus ook niet opgeleid om diagnosen te stellen, symptomen te behandelen en beslissingen te maken over doseringen van medicatie. Wij dienen dan ook liever geen medicatie toe om alle problemen hieromtrent te vermijden.

 

Art. 11 Kampgeld

Het op de website aangegeven inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Een lunchpakket en 2 tussendoortjes worden door de deelnemers  zelf meegebracht, alsook een drinkbus met voldoende water.

 

Art. 12 Laattijdig afhalen in de nabewaking

Bij het laattijdig afhalen in de nabewaking wordt er een supplement aangerekend afhankelijk van het uur van aankomst van de ouder of persoon die het kind komt ophalen. Het supplement bedraagt 5 euro per begonnen 10 minuten.

16.30-16.40: 5 euro / 16.40-16.50: 10 euro / 16.50-17.00: 15 euro

Vanaf 17u wordt het supplement verhoogd naar 10 euro per begonnen 10 minuten.

Dit supplement wordt cash of via overschrijving betaald voor aanvang van een volgende kampdag.

 

Art. 12 Gegevens

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Kick It kinderkampen.  Deze gegevens worden gebruikt binnen uw eigen account voor de opmaak van de fiscale attesten en attesten van deelname. Ook versturen we infobrieven.

Anders dan dit wordt Uw informatie niet met derden gedeeld. (wet op de privacy van 8/12/1992).

 

Art. 13 Beeldmateriaal

Kick It kinderkampen neemt gedurende de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publiciteit voor Kick It kinderkampen. Indien U  niet wenst dat een foto van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, gelieve dit per email te melden. Uiteraard zullen we dit respecteren.

 

Art. 14 Fiscaal attest en attest van deelname

Enkele dagen na het einde van de kampweek wordt het attest van deelname in het account geplaatst. U kan dit dan bezorgen aan uw ziekenfonds.

Het systeem omtrent de fiscale attesten werd sinds 2022 volledig hervormd: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/8d2414c3-bb3c-46ec-9421-a6baee40b0f9#_2._Verplichting_om

 

Art. 15 Account

Om in te schrijven voor de kampen, dient u een account aan te maken bij de eerste inschrijving. Deze gegevens die u opgeeft worden gebruikt voor het fiscale attest en attest van deelname.

 

Door de betaling uit te voeren voor de Kick It kinderkampen  bevestigt U de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart U zich akkoord met de algemene voorwaarden en privacy statement.

 

info@kickit-kinderkampen.be 0486/890.353 Kick It kinderkampen